Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelserne er opdateret 24. januar 2024, og er gældende for alle køb, der foretages fra og med denne dato.
Salg af produkter fra denne side foretages af DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, 2300 København S, CVR. Nr. 62786515

Henvendelser til DR Koncerthuset kan ske via e-mail til drkoncerthuset@dr.dk og pr. telefon på telefonnummer + 45 3520 6262

Aftaleindgåelsen
Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af billetten ("dig/du"), når DR Koncerthuset har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

Køb/bestilling
For at bestille billetter på drkoncerthuset.dk skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og e-mail. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger i vores persondata og cookiepolitik , opbevares oplysninger om køb i det omfang DR Koncerthuset er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven, og aldrig uden dit samtykke.

Billetkøbet
For at foretage køb på drkoncerthuset.dk eller drbillet.dk, skal du gøre følgende: 1. Søg og find billet(ter) 2. Vælg evt. tilkøb og leveringsform. 3. Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede har oprettet en kundeprofil, skal du oprette en for at kunne købe billetter. 4. Indløs evt. gavekort/rabatkoder og vælg betalingsform 5.. Godkend købet. Din ordrebekræftelse kan nu ses på skærmen, og du vil i løbet af få minutter modtage en bekræftelse via e-mail.

Levering
DR Koncerthuset sender gerne billetterne til dig, mod et forsendelsesgebyr, hvis du har købt billetterne igennem vores Billetkontor. Hvis du har valgt standardpost som leveringsmetode, sendes billetterne til dig hurtigst muligt, og du har dem i hænde 7-9 hverdage efter købet. For billetter der sendes til udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, skal der dog forventes en leveringstid på op til 14 dage. Billetterne sendes til dig med almindeligt brev til den adresse, du har oplyst ved købet.  Stregkodesystemet på billetten sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet, og du behøver ikke at være hjemme, når billetterne kommer med posten. Bemærk, at der kan forekomme længere leveringstid ved særlige arrangementer.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvilken forsendelsestype du ønsker, billetter der sendes med standardpost, pålægges et forsendelsesgebyr på DKK 25,- pr. transaktion. Forsendelsesgebyr med Quick-post er DKK 35,- pr. transaktion.

Har du købt din billet med levering som "Print@Home", modtager du din billet på e-mail hurtigst muligt efter dit køb. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du ringe til DR Koncerthusets Kundecenter på +45 3520 6262 eller sende en e-mail til drkoncerthuset@dr.dk. Drejer det sig om billetter, der skal bruges samme dag, kan du medbringe billedlegitimation til arrangementet, hvor personalet vil forsøge at hjælpe dig.

Billetter købt online, vil altid blive fremsendt på mail. Billetten kan printes eller fremvises på smartphone til arrangementet.

Betaling
Alle priser er inklusiv moms, skatter, billet- og servicegebyr, men eksklusive leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostninger fremgår særskilt og som en del af det samlede beløb under købsprocessen inden betalingen gennemføres. Du kan online betale for dine billetter med Mobilepay, Dankort, VISA og MasterCard. Al betalingskommunikation mellem dig og udbyder af betalingsløsningen er krypteret. Betaler du med MasterCard, dankort eller VISA, varetages betalingen af Netaxept. For nogle produktkøb kan du betale med Klarna, hvis du er dansk statsborger.

Læs mere om Klarna og de generelle betalingsmetoder her

Du betaler altid et billet- og servicegebyr i tillæg til billettens pris. Gebyret udgør DKK 40,- pr. billet.

DR Koncerthuset benytter Billetlugen A/S ("Billetlugen"), Bryggernes Plads 17, 1. sal, 1799 København V, CVR 29413274 som billetoperatør, til formidling og betaling af billetter.
Billetlugen er en serviceudbyder, der formidler DR Koncerthusets salg af billetter og tredjeparters salg af tilknyttede varer eller tjenester. Billetlugen er eneansvarlig for platformene, dvs. at gøre produktkøb tilgængelig.

Billetten
Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos DR Koncerthuset pga. bortkomst mv., ikke er gyldig som adgangsbevis. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne overdrage billetten til en anden. Der kan dog være enkelte arrangementer, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten. Det er ikke tilladt at benytte eller overdrage erhvervede billetter i kommercielt øjemed, herunder ved: - Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra såvel arrangør som artist. - Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra såvel arrangør som artist. - Professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor. Det bemærkes, at det, efter Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer, er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter. Brug eller overdragelse af en billet i kommercielt øjemed vil føre til annullering af billetten fra DR Koncerthusets side.

Bortkomst
Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan DR Koncerthuset udstede en ny billet til dig.
Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen til arrangementet.

Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Aflysning
En event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

Refundering
Købte billetter og produkter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Selve refunderingen foretages af Billetlugen på vegne af, og efter instruks, fra DR Koncerthuset. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne.

Købte billetter og produkter refunderes som udgangspunkt ikke ved flytning af arrangementer. Ved visse arrangementsflytninger er det undtagelsesvist muligt at anmode om en billetrefusion. I disse tilfælde vil køberen altid blive kontaktet af DR Koncerthuset på den ved købet angivne e-mailadresse med nærmere information vedr. muligheden for billetrefusion.

OBS! Billet- og Servicegebyr refunderes ved aflysninger. Evt. forsendelsesgebyrer, byttegebyrer ifm. abonnement og fakturagebyrer betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger. Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter af DR Koncerthuset.

Ombytning
Det er ikke muligt at få refunderet købte billetter. Har du billetter til koncerter med DRs egne kor og orkestre er det muligt at ombytte disse billetter, såfremt der er minimum 14 dage til den koncert der ønskes ombyttet fra. Det koster 40 kr. per billet for ombytningen. Abonnenter bytter gratis mellem koncerter med DR Symfoniorkestret. Det er ikke muligt at ombytte billetter, hvis koncerten man ønsker at bytte fra er udsolgt.

Ansvar
DR Koncerthuset påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning. DR Koncerthuset er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab. DR Koncerthuset kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data. DR Koncerthusets ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra DR Koncerthusets side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

Personoplysninger
DR Koncerthuset registrerer og anvender personoplysninger om dig i overensstemmelse med vores persondata og cookiepolitik 

Reklamation og klagemuligheder
Enhver form for reklamation skal rettes til drkoncerthuset@dr.dk

Klager på en specifik forestilling skal være modtaget på drkoncerthuset@dr.dk inden for 3 måneder efter afholdelse af forestillingen.
Efter 3 måneder vil klagefristen være udløbet.

Forbehold
DR Koncerthuset forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris. DR Koncerthuset tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer eller produkter. DR Koncerthuset forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori, mod at udbetale dig en eventuel pris difference.