DR KORSKOLEN

DR Korskolen er en unik vej ind i musikkens og sangens verden for børn og unge i alderen 6 til 16 år. Læs om vores optagelsesprøver her.

Sådan bliver du optaget i DR Korskolens kor 

Tilmelding til optagelsesprøve 2024 er nu åben.

Du kan tilmelde dig optagelsesprøve frem til d. 28.04.2024.

Optagelsesprøve afholdes i starten af maj/juni 2024.

OBS: Der er i 2024 ændrede krav for at søge ind i DR Børnekoret og DR Juniorkoret. Læs mere om kravene og tilmeld dig optagelsesprøve til alle tre kor længere nede på siden.

Hvis du ønsker kontakt til DR Korskolen eller har spørgsmål til optagelsesprøverne, er du meget velkommen til at kontakte os på korskolen@dr.dk.

Man betaler kontingent i DR Børnekoret og DR Spirekoret.
Der er mulighed for at søge friplads.

OPTAGELSESPRØVE

Hvert år søger mange børn optagelse i DR Korskolen - følg med på en optagelsesprøvedag her i videoen.

Optagelse i DR Spirekoret

Tilmeld dig optagelsesprøven til DR Spirekoret her

I år kan man søge op optagelse i DR Spirekoret, hvis man er kommende 0. klasse, kommende 1. klasse eller kommende 2. klasse.

Som en del af optagelsesproceduren skal alle ansøgere indsende en lydoptagelse af et eller to vers af Jeg ved en lærkerede (F-dur). 
Du kan lytte og øve dig til Jeg ved en lærkerede her.

På lydoptagelsen bedes ansøgeren synge uden instrumental ledsagelse. 

På baggrund af de indsendte lydoptagelser udvælges de børn, som indkaldes til optagelsesprøve i DR Byen. 

Selve optagelsesprøven foregår i en hyggelig og legende atmosfære, hvor vi bestræber os på at give alle børn en god oplevelse: 

Optagelsesprøven varer ca. en time. Vi hører børnene i hold af ca. 15 børn. Forældrene er ikke med inde ved selve prøven, men venter i et tilstødende lokale. 

Optagelsesprøvens form 

 • Opvarmning 
 • En sang indstuderes 
 • Kanonsang 
 • Eftersyngninger (dirigenten synger små melodistumper, som børnene synger efter) 
 • Solosang: 1 eller 2 vers af Jeg ved en lærkerede Lyt evt. til sangen her 
 • Solosang: et enkelt vers af en selvvalgt dansk børnesang (Eks. Lille sky gik morgentur, Solen er så rød mor, Hør den lille stær eller I østen stiger solen op mm.) 
 • Rytmer klappes 

Alle får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej på mail. 

Optagelse i DR Børnekoret

Tilmeld dig optagelsesprøven til DR Børnekoret her

DR Børnekoret består af cirka 70 børn, som øver hver torsdag klokken 16-18 i DR Byen. Hvis børnene skal ud at synge koncerter eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver, og en eller to gange om året holder koret en øveweekend, hvor børnene overnatter sammen. 

Alle, der skal starte i 3.- 5. klasse efter sommerferien, kan melde sig til optagelsesprøve i DR Børnekoret. Bemærk: Det er desværre IKKE muligt at synge i DR Børnekoret, hvis man er elev på Sankt

Annæ Gymnasium (folkeskolen). Dette skyldes det meget høje aktivitetsniveau i begge skoler. 

Selve optagelsesprøven foregår i en hyggelig og legende atmosfære, hvor vi bestræber os på at give alle børn en god oplevelse. 

Optagelsesprøven til DR Børnekoret foregår i DR Byen og består af 2 runder. Alle, der søger om optagelse, kommer til 1. optagelsesprøve. Hvis du går videre, skal du til optagelsesprøve 2.

Optagelsesprøve 1. runde: (kun for eksterne ansøgere)

Optagelsesprøven varighed er ca. en time. I vil blive kaldt ind i grupper af 15 børn til fælles opvarmning. Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. 

Her skal du: 

 • Synge 1. vers af I Østen stiger solen op (i G-dur – starttonen er d) 

Hvis du går videre, skal du til optagelsesprøve, runde 2.

Optagelsesprøve 2. runde: (for alle ansøgere)

Optagelsesprøven varighed er ca. en time. I vil blive kaldt ind i grupper af ca. 12 børn til fælles opvarmning og korprøve. Herefter bliver I kaldt ind én af gangen. 

Her skal du: 

 • Synge 1. vers af I Østen stiger solen op (i G-dur – starttonen er d)
 • Synge 2 vers af Jeg ved en lærkerede (i F-dur – starttonen er f) 
 • Synge 2 vers af en selvvalgt dansk sang (- ikke en rytmisk popsang). 
 • Læse op af en kort, ukendt tekst 
 • Høres i forskellige stemmeøvelser og eftersyngninger af korte melodier.
 • Klappe rytmer efter. 

Her kan du lytte og øve dig til Jeg ved en lærkerede og I Østen stiger solen op.

Alle får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej på mail.

Hvis du bliver optaget i DR Børnekoret, starter du i koret efter sommerferien.


Optagelse i DR Juniorkoret

Tilmeld dig optagelsesprøven til DR Juniorkoret her

DR Juniorkoret består af ca. 60 sangere, som har korprøve hver tirsdag kl. 16.30-19.30 i DR Byen, og hørelæreundervisning i DR på udvalgte torsdag, Hver årgang er til hørelære 1 time i tidsrummet 16.00-20.00. Hvis koret skal ud at synge koncert eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver. 

For at komme i betragtning til en plads i DR Juniorkoret skal du gå i 6.-9. klasse, og det er et krav, at du spiller et instrument. Vi forventer, at sangerne fortsætter med at spille et instrument, så længe de synger i koret.

Bemærk: Det er desværre IKKE muligt at synge i DR Juniorkoret, hvis man er elev på Sankt Annæ Gymnasium (folkeskolen). Dette skyldes det meget høje aktivitetsniveau i begge skoler. 

Optagelsesprøven til DR Juniorkoret består af 2 runder. Alle, der søger om optagelse, kommer til 1. optagelsesprøve. Hvis du går videre, skal du til optagelsesprøve 2.

Optagelsesprøve 1. runde (kun eksterne ansøgere)

I vil blive kaldt ind en gruppe til fælles opvarmning. Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. 

Her skal du: 

 • Synge 2 vers af en selvvalgt, dansk sang (- ikke en rytmisk popsang). 
 • Synge 1. vers af I Østen stiger solen op, mens en sanglærer synger en understemme. Sangen synges i G-dur. 

 • Optagelsesprøven varer ca. 1 time

De ansøgere, der går videre, skal til optagelsesprøve, runde 2.

Optagelsesprøve 2. runde

I vil blive kaldt ind i en gruppe til fælles opvarmning. Herefter bliver I kaldt ind én af gangen. 

Her skal du: 

 • Synge 2 vers af en selvvalgt, dansk sang (- ikke en rytmisk popsang). 

 • Synge 1. vers af I Østen stiger solen op, mens en sanglærer synger en understemme. Sangen synges i G-dur. 
 • Forberede at spille et kort stykke (max. 2 min.) på dit instrument. DR stiller et klaver til rådighed. Hvis du spiller et andet instrument, bedes du selv medbringe det. 

 • Høres i forskellige sangtekniske øvelser til bestemmelse af stemmens type og omfang.

 • Eftersyngning af små melodier

 • Rytmeefterklap

 • Synge en enkel bladsang (en sang, som du ikke kender på forhånd, men får udleveret på node. Der bliver spillet til). 

 • Optagelsesprøven varer ca. 1 time.

Her kan du lytte og øve dig til I Østen stiger solen op

Ved prøven lægges der blandt andet vægt på stemmekvalitet, intonation, rytmisk præcision samt udstråling. 

Alle får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej på mail. 

Hvis du bliver optaget i DR Juniorkoret, starter du i koret efter sommerferien.