OPTAGELSESPRØVER

Du kan søge optagelse i DR Pigekoret fra du er 16 år til du fylder 20 år. Læs her om kravene for at blive optaget i koret.

Sådan bliver du optaget i DR Pigekoret

DR Pigekoret optager primært sangere, der allerede går i DR Juniorkoret. Men eksterne ansøgere mellem 16 og 20 år er også meget velkomne til optagelsesprøverne. Der afholdes prøve 1-2 gange om året for eksterne ansøgere. For interne ansøgere afholdes der prøve 4 gange årligt.

Hvis du søger optagelse i DR Pigekoret som ekstern, skal du sende en motiveret ansøgning til producent Hanne Culmsee på mail HACU@dr.dk.

Du skal:

HACU@dr.dk

Du skal:

  • Vedhæfte en lydfil af dig, der synger en dansk sang. Sangen må gerne være optaget på mobiltelefon og skal være a cappella, altså uden instrumental ledsagelse. Det skal være en ældre, klassisk dansk sang fra fx Højskolesangbogen eller Salmebogen (fx I Danmark er jeg fødtI skovens dybe, stille ro eller Se, nu stiger solen.)
  • Skriv lidt om dig selv, din musikalske erfaring og din stemmegruppe.
  • Det er en forudsætning for at komme ind i koret, at du kan læse noder, og at du behersker hørelære.

Optagelsesprøve
Optagelsesprøven ligger midt på en hverdag.
Prøven tager cirka et par timer afhængig af antal ansøgere.

Ved optagelsesprøven lægges der vægt på klang, musikalitet og nodefærdigheder.

Man skal igennem en praktisk og skriftlig del, der indeholder:

  • Selvvalgt sang
  • Synge en understemme
  • Sang fra bladet
  • Lytteøvelser
  • Stemmeøvelser
  • Skriftlig hørelæretest

Ønsker du mere fyldestgørende information om indholdet i den skriftlige og mundtlige hørelæreprøve, kan du kontakte Hanne Culmsee på: hacu@dr.dk.

Stemmetype og køn 

I takt med tidens udvikling, og i forlængelse af en ændret diskurs vedrørende kønsidentitet, kan alle køn søge om optagelse i DR Pigekoret. Forudsætning er, at du har en stemmetype, der er sopran eller alt, er i alderen 16-20 år og er indforstået med at optræde i korets til enhver tid eksisterende koruniform.

Navnet DR Pigekoret tager afsæt i korets sammensætning som ligestemmigt bestående af sopraner og alter, og har tilknytning til den historiske institution som koret er og har været siden 1938.

Foto: Bjarne Hermansen